DOKUMENTARNI FILM

Dokumentirani film je dulja forma koja poslovanje gospodarskog subjekta prikazuje na detaljniji i cjelovitiji način. Namijenjen je zadržavanju postojećih kupaca i dobavljača te cjelovitijim informiranju zainteresiranih javnosti izgradnjom korporativnog ugleda.