Era dokumentarci

Evanđeoska razvojna agencija među-denominacijska je i internacionalna platforma za humanitarni i razvojni rad. Njeno je pokretanje potaknuto potrebama ljudi u jugozapadnoj Europi, kao i dubokom željom da se vrijednosti Božjeg kraljevstva – neotuđiva vrijednost čovjeka, ljubav i pravednost – šire na zemlji. Organizacija ima dvostruki cilj: promocija i zaštita osnovnih ljudskih prava sadržanih u UN-ovoj deklaraciji o ljudskim pravima; razvoj lokalne i nacionalne zajednice kroz projekte usmjerene na osnaživanje pojedinaca, crkava, organizacija.

ERA svoje aktivnosti temelji na evanđeoskim vrijednostima – ljubav prema svim ljudima, pravda, jednakost i jednake mogućnosti, sloboda i tolerancija, demokracija, mirotvorstvo i nenasilje, međukulturalnost i društvena svjesnost – koje doprinose poboljšanju kvalitete ljudskog života.

Era - Moments in Camp "Lipa"