REART FESTIVAL 2016

ReArt festival jedan je od projekata udruge za umjetnost i stvaralaštvo REART te se izvodi od 2014. godine u Osijeku. ReArt predstavlja mjesto susreta i razmjene raznih tipova umjetnika i kreativaca na kojem se može vidjeti stvaranje i razvoj urbane kulture. Festival stvara platformu za umjetnost, približava publiku umjetnicima, kreativcima. Pruža mogućnost predstavljanja, promiče kulturu recikliranja i stvara ugodno društveno ozračje.

ReArt povezuje kreativnost, umjetnost, znanost i ekologiju odgovarajući na temu određenog književnog djela i oživljavajući razna zaboravljena mjesta unutar grada Osijeka. Festival promovira lokalne umjetnike i kreativce te se vodi motom „Misli globalno kupuj lokalno“ potičući „uradi sam“ kulturu. Autor kroz video prikazuje aktivnosti koje su se odvijale na festivalu te atmosferu koja je vladala na cjelokupnom događaju.