MOTAŽA SLIKE I ZVUKA

Montaža videa je ključni korak u postprodukciji koji uključuje uređivanje i spajanje različitih audiovizualnih elemenata kako bi se stvorio konačni proizvod. Ovaj proces omogućuje manipulaciju snimljenim materijalom kako bi se stvorila koherentna priča, poboljšala ritmičnost i dinamika, te postigla željena atmosfera ili emocionalni učinak.

Odabir materijala

Montaža počinje odabirom najboljih dijelova snimljenog materijala koji su relevantni za priču. To uključuje odabir najboljih kadrova, dijaloga i zvukova.

Organizacija i aranžiranje

Nakon odabira materijala, slijedi organizacija i aranžiranje elemenata kako bi se stvorila logična i privlačna struktura. To može uključivati raspored kadrova, dijaloga i glazbe kako bi se postigla odgovarajuća ritmičnost i dinamika.

PROCES MONTAŽE

Obrada

Na kraju, video se može dodatno obraditi kako bi se postigao željeni estetski i tehnički standard. Ovo može uključivati korekciju boje, stabilizaciju slika, dodavanje specijalnih efekata i titlova te optimizaciju za različite formate reprodukcije.